ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

     โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลเข้าร่วมโครงการกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในมหกรรมโคราชลดทั้งเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยมีสินค้า บริการเข้าร่วมโครงการมากมาย อาทิเช่น สินค้าบริการในกลุ่มศัลยกรรมตกแต่ง บริการความงามและสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น