ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES


 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสภากาชาดไทยและกองพลทหารราบที่ 3 จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 ซึ่งได้สรุปยอดการบริจาคโลหิต ดังนี้
1.มีผู้เข้าร่วมบริจาค 101ราย 
2.บริจาคโลหิตได้ 65 ราย
3.ได้โลหิต จำนวน 26,000 ซีซี

 หน่วยงานที่ร่วมรับเกียรติบัตรในการสนับสนุนงานบริจาคโลหิต ดังนี้ 
1.กองพลทหารราบที่ 3 
2.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
3.ดรงเรียนสรนารายณ์บริบาล 
4.โรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี(สรนารีบริบาล) 
5.ครูสมาธิ รุ่น 30 
6.โรงเรียนอุบลรัตน์ 
7.สมาคมฮากกานครราชสีมา 
8.สมาคาศิษย์เก่าอัสสัมชัน นครราชสีมา 
9.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 
10.คณสุวรรณา ศรีทองกูลและครอบครัว 
11.โรงเรียนอนุบาลบวร 
12.เทศบาลนครราชสีมา


โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอลขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิตค่ะ