ข่าวสารและกิจกรรม/NEWS&ACTIVITIES

 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "giveblood savelife ให้โลหิต ให้ชีวิต" ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนบริจาคโลหิต และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี
กองพลทหารราบที่3,กองทัพภาคที่2,วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา,โรงเรียนสุรนารายณ์ บริบาล,พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา,ครูสมาธิรุ่น30,สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา,สโมสรไลออนส์สุรนารี,สมาคมฮากกา,ชมรมคนไทยเชื้อสายจีน,ชมรมตระกูลล้อ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

         สรุปยอดรวมผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 113ราย
           -ไม่ผ่านคัดกรอง 41ราย (36.28%)
           -ได้โลหิต72units
           -ปริมาณ 28,800cc.

         อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะ